Martin Bizjak- rođen u Hrastniku (Slovenija) 1929. U Ljubljani je diplomirao na Akademiji za likovne umjetnosti 1958. godine. U Puli od 1957. najprije djeluje kao likovni pedagog, a kasnije kao referent za kulturu u Općini Pula, pa voditelj kulturno – estetskog obrazovanja pri Radničkom sveučilištu, a direktor je Festivala jugoslavenskog igranog filma od 1975 -1984.godine.

Zadnje njegovo zaposlenje bilo je u Nacionalnom parku Brijuni.